ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Θα χρεωθείτε για το σχέδιο αφού ο διαχειριστής εγκρίνει τον λογαριασμό προμηθευτή σας.

Ελεύθερος

$ 0
00 Per Month
 • 5 Accounts
 • 5 G.B. Space
 • 45 min live broadcast
 • 45 min transcribe
 • 1000 words text to speech
 • 1 course hosting

Personal

$ 44
99 Per Month
 • 15 accounts
 • 75 G.B. Space
 • 45 min live broadcast
 • 45 min transcribe
 • 1000 words text to speech
 • 1 course hosting

Οργάνωση

$ 149
75 Per Month
 • 25 accounts
 • 125 G.B. Space
 • 10 hours live broadcast
 • 10 hours transcribe
 • 10000 words text to speech
 •  

Τίποτα άλλο
Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε προσαρμοσμένη προσφορά