Harga

Anda akan dikenakan bayaran untuk rancangan tersebut setelah pentadbir meluluskan akaun vendor anda.

Percuma

$ 0
00 Sebulan
 • 5 Akaun
 • 5 G.B. Space
 • 45 min live broadcast
 • 45 min transcribe
 • 1000 words text to speech
 • 1 course hosting

Peribadi

$ 44
99 Sebulan
 • 15 accounts
 • 75 G.B. Space
 • 45 min live broadcast
 • 45 min transcribe
 • 1000 words text to speech
 • 1 course hosting

Pertubuhan

$ 149
75 Sebulan
 • 25 accounts
 • 125 G.B. Space
 • 10 hours live broadcast
 • 10 hours transcribe
 • 10000 words text to speech
 •  

Apa-apa lagi
Sila hubungi kami untuk mendapatkan tawaran yang disesuaikan