Đó là cách bạn thực hiện Sự kiện trực tiếp.

ShareLook cho phép bạn thực hiện Phát trực tiếp,
Đánh giá trực tiếp, Hội nghị trực tiếp và Huấn luyện trực tiếp từ trình duyệt web và thiết bị di động.

Live Broadcast

ShareLook allows you to arrange brief sessions where you may teach and demonstrate on-the-job training in many places by scheduling and hosting live broadcasts from web browsers and mobile devices. Learners can ask questions during sessions, and the video is instantly recorded and accessible once the class is over. Finally, the video is immediately accessible in the course builder, where it may be repurposed to create additional courses or lessons. 

Đánh giá trực tiếp

Với tính năng này, phạm vi tiếp cận hội nghị của bạn gần như vô tận.

Live Conference

Hội nghị trực tiếp ShareLook bao gồm video độ phân giải cao và trò chuyện song song, cũng như các công cụ để nhóm của bạn cộng tác với nhau trong suốt phiên. Các phiên được lưu ngay lập tức và vẫn có sẵn dưới dạng đơn vị học tập có thể được xuất và tích hợp vào bài học bằng trình tạo khóa học, điều này làm tăng giá trị kiến thức có thể được trích xuất từ mỗi hội nghị trực tiếp! Với tính năng này, phạm vi tiếp cận hội nghị của bạn gần như vô tận.

Live Coaching

Huấn luyện trực tiếp là một phương pháp hiệu quả cao để hỗ trợ mọi người học tập. Các giảng viên có thể làm việc với các cá nhân thông qua huấn luyện trực tiếp, giúp tận dụng sức mạnh của các tương tác video trong thời gian thực. Sau khi buổi huấn luyện trực tiếp kết thúc, hội đồng thảo luận cho phép tương tác thêm giữa huấn luyện viên và học viên. Phiên được ghi lại cũng đảm bảo rằng phiên sẽ luôn có sẵn để xem xét trong tương lai.