GIÁ

Bạn sẽ bị tính phí cho gói sau khi quản trị viên phê duyệt tài khoản nhà cung cấp của bạn.

Miễn phí

$ 0
00 Per Month
 • 5 Accounts
 • 5 G.B. Space
 • 45 min live broadcast
 • 45 min transcribe
 • 1000 words text to speech
 • 1 course hosting

Personal

$ 44
99 Per Month
 • 15 accounts
 • 75 G.B. Space
 • 45 min live broadcast
 • 45 min transcribe
 • 1000 words text to speech
 • 1 course hosting

Cơ quan

$ 149
75 Per Month
 • 25 accounts
 • 125 G.B. Space
 • 10 hours live broadcast
 • 10 hours transcribe
 • 10000 words text to speech
 •  

Còn gì nữa không
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được ưu đãi tùy chỉnh